اعضای هیات علمی

سعید رفیع پور
  • سعید رفیع پور 

  • | شهرسازی |
  • استادیار
  • اتاق : 214
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در شهرسازی 1211030 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روش تحقیق در شهرسازی 1211030 3 02 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
کارگاه شهرسازی(1) 1211058 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارگاه شهرسازی(1) 1211058 5 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه