اعضای هیات علمی

عاطفه صداقتی
  • عاطفه صداقتی 

  • | شهرسازی |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در شهرسازی 1211030 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار مسائل شهری 1211067 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار مسائل شهری 1211067 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی و روشهای طراحی شهری 1211057 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه