مدیر گروه ها

 هانیه اسحاق زاده تربتی

  مربی

  ارتباط تصویری

  شماره تماس:219

  اتاق:212

  پست الکترونیکی:

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

روح افزا قدوسی

  مربی

  صنایع دستی

  شماره تماس:

  اتاق:211

  پست الکترونیکی:

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  حسن وحدانی چرزه خون

  استادیار

  شهرسازی

  شماره تماس:

  اتاق:214

  پست الکترونیکی:

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

محمد مهوش

  استادیار

  معماری

  شماره تماس:1315

  اتاق:213

  پست الکترونیکی:m.mahvash@ub.ac.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید