نمایشگاه مد،لباس و صنایع دستی
نمایشگاه مد،لباس و صنایع دستی

به اطلاع تمامی علاقمندان به هنر می رساند 

نمایشگاه مد،لباس و صنایع دستی از تاریخ شنبه 98/02/07 الی چهارشنبه 98/02/11 برگزار می گردد.

دانشکده هنر دانشگاه...