اعضای هیات علمی

« بازگشت

روح افزا قدوسی

روح افزا قدوسی

روح افزا قدوسی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انسان، طبیعت، طراحی1 1215008 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
انسان، طبیعت، طراحی1 1215008 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه صنایع دستی(3) 1215027 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 18:30) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه صنایع دستی(3) 1215027 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 18:30) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه

سایر صفحات