گزارش تصویری ژوژمان گروه ارتباط تصویری

گزارش تصویری ژوژمان گروه ارتباط تصویری


به گزارش روابط عمومی دانشکده هنر، ژوژمان گروه ارتباط تصویری از ساعت 10 الی 12 مورخه 1401/04/18 در لابی دانشکده هنر برگزار گردید. در این ژوژمان آثار دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401- 1400 به نمایش گذاشته شد.