گزارش تصویری "ورکشاپ چاپ کیسه های پارچه ای برای حمایت از اشتغال بیماران MS"

گزارش تصویری "ورکشاپ چاپ کیسه های پارچه ای برای حمایت از اشتغال بیماران MS"


ورکشاپ چاپ کیسه های پارچه ای با همت انجمن علمی گرافیک و موسسه پیوند برای حمایت از اشتغال بیماران MS

این ورکشاپ در روز دوشنبه 98/02/16 در دانشکده هنر با حضور افراد زیر برگزار گردید.

  • پروفسور وحدت از فرانسه
  • دکتر شاکری رئیس محترم دانشکده هنر دانشگاه بجنورد
  • مدیر گروه محترم ارتباط تصویری سرکار خانم هانیه اسحاق زاده
  • به تلاش و همت عضو محترم هیئت علمی گروه ارتباط تصویری سرکار خانم عادله طالب زاده