قبول شدگان کارشناسی ارشد

گزارش تصویری "ورکشاپ چاپ کیسه های پارچه ای برای حمایت از اشتغال بیماران MS"

ورکشاپ چاپ کیسه های پارچه ای با همت انجمن علمی گرافیک و موسسه پیوند برای حمایت از اشتغال بیماران MS

این ورکشاپ در روز دوشنبه 98/02/16 در دانشکده هنر با حضور افراد زیر برگزار گردید.

  • پروفسور وحدت از فرانسه
  • دکتر شاکری رئیس محترم دانشکده هنر دانشگاه بجنورد
  • مدیر گروه محترم ارتباط تصویری سرکار خانم هانیه اسحاق زاده
  • به تلاش و همت عضو محترم هیئت علمی گروه ارتباط تصویری سرکار خانم عادله طالب زاده