گروه آموزشی مهندسی معماری

 

معرفی گروه :

 

 

اعضای گروه:

گروه مهندسی معماری در حال حاضر دارای 1 عضو مربی و 4 عضو استادیار می باشد

1- سرکار خانم مهندس قربان زاده - مربی

2- موسی شاکری - استادیار

3- محمد مهوش - استادیار

4- مصطفی ارغیانی - استادیار

5- سید مهدی میرهاشمی