گروه آموزشی مهندسی معماری

گروه آموزشی مهندسی معماری


معرفی گروه :

هدف از این رشته پرورش استعدادهای خلاق، انتقال دانش ها و مهارتهای حرفه معماری و حصول کارایی عمومی

سال تاسیس: ۱۳۸۴ رشته کاردانی و ۱۳۸۷ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1398

تعداد دانشجوی کارشناسی:

تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد:

تعداد مدرس حق التدریس: تقریبا 17 نفر

کارگاه ها:

  1. مواد وساخت

 

اعضای گروه:

گروه مهندسی معماری در حال حاضر دارای 1 عضو مربی و 4 عضو استادیار  و 2 عضو مامور به تحصیل می باشد

1-  مژگان قربان زاده - مربی

2- موسی شاکری - استادیار

3- محمد مهوش - استادیار(مدیر گروه)

4- مصطفی ارغیانی - استادیار

5- سید مهدی میرهاشمی- استادیار

مامور به تحصیل :

1- رضا مرادپور

2- مریم قربان زاده