گروه آموزشی مهندسی معماری

گروه آموزشی مهندسی معماری


معرفی گروه :

هدف از این رشته پرورش استعدادهای خلاق، انتقال دانش ها و مهارتهای حرفه معماری و حصول کارایی عمومی

سال تاسیس: ۱۳۸۴ رشته کاردانی و ۱۳۸۷ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1398

تعداد دانشجوی کارشناسی:

تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد:

تعداد مدرس حق التدریس: تقریبا 15 نفر

کارگاه ها:

  1. مواد وساخت

 

اعضای گروه:

گروه مهندسی معماری در حال حاضر دارای  5 عضو استادیار  و 2 عضو مامور به تحصیل می باشد

 

 

 

مامور به تحصیل :