گروه آموزشی مهندسی شهرسازی

گروه آموزشی مهندسی شهرسازی


 

معرفی گروه :

هدف از این رشته ارتقاء سطح کیفی شهرسازی استان خراسان شمالی در جریان توسعه شهری و استفاده از پتانسیل های نیروهای حرفه ای استان در این رشته

سال تاسیس: 1384 و کارشناسی ارشد:1398

تعداد دانشجوی کارشناسی :

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد:

تعداد مدرس حق التدریس: تقریبا 15 نفر

 

 

اعضای گروه:

گروه مهندسی شهرسازی در حال حاضر دارای 1 عضو مربی و 5 عضو استادیار  و 1 عضو دانشیار  و 1 عضو مامور به تحصیل می باشد.

1- علی اصغر پیله ور - دانشیار

2- حسن وحدانی چرزه خون - استادیار(مدیر گروه)

3- سعید رفیع پور - استادیار

4- علی دانش وری - مربی

5- میثم علی پور-استادیار

6- علیرضا حسنی- استادیار

7- عاطفه صداقتی - استادیار

مامور به تحصیل:

1- مهسا ضمیری