گروه آموزشی صنایع دستی

گروه آموزشی صنایع دستی


 

معرفی گروه:

هدف از این رشته شناسایی صنایع دستی ایران و جهان و آموزش شاخه های مختلف صنایع دستی می باشد.

سال تاسیس: ۱۳۹۲

تعداد دانشجو:

تعداد اعضای حق التدریس :  تقریبا 15 نفر

تعداد کارگاه ها :

  1. کارگاه سفال و سرامیک
  2.  کارگاه آبگینه
  3. کارگاه فلز
  4. کارگاه بافت
  5.  کارگاه چوب

کارگاه های مشترک:

  1. آتلیه عکاسی
  2. کارگاه مواد و ساخت
  3. کارگاه طراحی
  4. کارگاه چاپ

 

اعضای گروه:

گروه صنایع دستی در حال حاضر دارای 1 عضو استادیار و  3 عضو مربی و 1 عضو مامور به تحصیل می باشد.

 

 

مامور به تحصیل