گروه آموزشی صنایع دستی

 

معرفی گروه:

 

اعضای گروه:

گروه صنایع دستی در حال حاضر دارای 4 عضو مربی می باشد.

1- معینه السادات حجازی - مربی

2- روح افزا قدوسی - مربی

3- بهنام سربخشیان - مربی

4- حسام الدین آرمان - مربی