گروه آموزشی ارتباط تصویری

 

معرفی گروه:

 

اعضای گروه:

گروه ارتباط تصویری در حال حاضر دارای 3 عضو مربی می باشد

1- هانیه اسحاق زاده تربتی - مربی

2- آزاده شریفی نوغابی - مربی

3- عادله طالب زاده - مربی