کسب مقام دوم والیبال بین دانشکده ای دانشکده هنر "جام خلیج فارس"

کسب مقام دوم والیبال بین دانشکده ای دانشکده هنر "جام خلیج فارس"


به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد در پایان دومین دوره مسابقات والیبال بین دانشکده ای دختران"جام خلیج فارس" دانشکده فنی و مهندسی با اقتدار به قهرمانی رسید.

در این رقابت ها دانشکده هنر به مقام دوم ذست یافت و تربیت بدنی نیز به مقام سوم بسنده کرد.

 

  • مقام اول : دانشکده فنی و مهندسی با 9 امتیاز
  • مقام دوم : دانشکده هنر با 5 امتیاز
  • مقام سوم : تربیت بدنی با 4 امتیاز

اسامی بازیکنان دانشکده فنی و مهندسی : نسرین بک محمدی،محدثه باقری،مریم اولیایی،مریم ریسمانچیان،سارا محمدی،الله درتومی،مریم شکوهی

اسامی بازیکنان دانشکده هنر: سمانه گوهری،سارینا یوسف علیزاده،رقیه غفاری تبار،صدف مرادیان،ناهید جباری،مریم نوده،فاطمه شاکری،فاطمه عبدی،فاطمه رنجوری، نجمه کلاته

اسامی بازیکنان تربیت بدنی: عطیه لاچین،مهشید شریفیان،مونس ظهور پرواز،فاطمه عباسی،کوثر رمضانپور،زهرا اسکندری،زهرا قربانی،زهره خسروی پور،فاطمه راستی