کسب عنوان نخبه پژوهشگر برتر استانی

کسب عنوان نخبه پژوهشگر برتر استانی


سرکار خانم  دکتر عاطفه صداقتی

عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد

کسب عنوان نخبه  پژوهشگر برتر در سال 1400 را به شما و خانواده دانشکده هنر و دانشگاه بجنورد تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 

امید است به لطف پرودگار و با تلاش و پشتکار  بتوانید به درجات بالاتر علمی و معنوی دست یابید.