کارگاه آشنایی با جست و جو در پایگاه های علمی

کارگاه آشنایی با جست و جو در پایگاه های علمی


کارگاه آشنایی با جست و جو در پایگاه های علمی

این کارگاه با همکاری جناب آقای دکتر خواجوی از اساتید دانشگاه در تاریخ 19 اذر ماه 1398 با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان برگزار گردید.