معرفی واحد پژوهشی و فناوری:

معرفی واحد پژوهشی و فناوری:


اهم وظایف واحد مدیریت امور پژوهشی و فناوری:

 

۱. تدوین و اصلاح آیین ­نامه ­های پژوهشی

 • تدوین و اصلاح فرم ­ها
 • تدوین و اصلاح آیین­ نامه ­ها

 

 

۲. همایش ­های داخلی و خارجی

 • شرکت در همایش­
 • پرداخت هزینه ­های شرکت در همایش

 

 

۳. پرداخت تشویقی مقالات

 

 

۴. طرح های پژوهشی

 • طرح­ های پژوهشی داخلی
 • انجام طرح ­های پژوهشی
 • پرداخت حق ­الزحمه و هزینه­ های طرح ­های پژوهشی
 • پرداخت حق­ الزحمه داوری طرح ­های پژوهشی
 • طرح­ های پژوهشی خارجی

 

 

۵. اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه)

 • محاسبه پژوهانه اعضای هیئت علمی
 • هزینه­ کرد پژوهانه

 

۶. آمارها و اطلاعات پژوهشی

 • ثبت اطلاعات فعالیت­ های پژوهشی
 • ثبت اطلاعات اسناد پژوهشی
 • ثبت صورت جلسات شورای پژوهش و فناوری

 

۷.جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

 

۸. هفته پژوهش

 • مراسم هفته پژوهش در داخل دانشگاه
 • مراسم هفته پژوهش خارج دانشگاه

 

۹. پاسخ­گویی به نامه­ های اداری