مسابقه طراحی داخلی دانشکده هنر دانشگاه بجنورد

مسابقه طراحی داخلی دانشکده هنر دانشگاه بجنورد


کارگروه ارتقاء کیفیت فضای دانشکده هنر در نظر دارد فضاهای داخلی دانشکده را با کمک دانشجویان، طراحی و ساماندهی کند. اتمسفرو حال و هوای هنری، موضوعی است که متأسفانه در دانشکده هنر دانشگاه بجنورد کمتر به چشم میخورد و یکی از اهداف اصلی این مسابقه، تلاش برای ایجاد فضای مطلوب، دلنشین و مناسب رشته های هنری است. در این راستا با همکاری انجمنهای علمی معماری، شهرسازی، صنایع دستی و ارتباط تصویری، مسابقه ای در بین دانشجویان دانشکده به شرح ذیل برگزار خواهد شد. امید است دانشجویان با مشارکت جدی و استفاده از خلاقیت، ذوق و توانایی های خود در این مسابقه، زمینه ساز تحول و ارتقاء کیفیت فضای دانشکده خود شوند.
 
برای اطلاع از ضوابط و شرایط مسابقه بر روی دانلود کلید کنید.