مراسم معارفه دانشجویان نوورود شهرسازی - 1401/08/08

مراسم معارفه دانشجویان نوورود شهرسازی - 1401/08/08


به گزارش روابط عمومی دانشکده هنر، مراسم معارفه دانشجویان نوورود 1401 گروه شهرسازی ، روز یکشنبه مورخه 1401/08/08 برگزار گردید.

در این مراسم اساتید گروه شهرسازی به معرفی این رشته پرداختند.