مدیر گروه ها

مدیر گروه ها


 هانیه اسحاق زاده تربتی

  مربی

  ارتباط تصویری

  شماره تماس:219

  اتاق:212

  پست الکترونیکی:

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

معینه السادات حجازی

  مربی

  صنایع دستی

  شماره تماس:

  اتاق:209

  پست الکترونیکی:

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  علی دانش وری

  مربی

  شهرسازی

  شماره تماس:

  اتاق:210

  پست الکترونیکی:A.daneshvari@ub.ac.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

محمد مهوش

  استادیار

  معماری

  شماره تماس:1315

  اتاق:213

  پست الکترونیکی:m.mahvash@ub.ac.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید