فرم ها و فرآیند تصویب پیشنهاده

فرم ها و فرآیند تصویب پیشنهاده


مسیر دسترسی به فرم ها و فرآیند پیشنهاده (پروپوزال و مجوز دفاع) دانشجویان کارشناسی ارشد

 

سایت دانشگاه بجنورد >>  سربرگ معاونت ها >> معاونت آموزشی >> سربرگ آیین نامه ها و فرم ها >> آیین‌نامه‌ها مربوط به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی >> پذیرش ثبت نام و خدمات آموزشی >> فرآیندها(فرم ها) >> سربرگ تحصیلات تکمیلی 

 

مسیر دسترسی سریع >> اینجا کلیک کنید << بعد از وارد شدن سربرگ تحصیلات تکمیلی انتخاب گردد