تت

تت


 

مسعود روحانی

 • کارشناس دانشکده هنر
 • مسئول دفتر
 • کارشناس ارشد معماری
 • شماره تماس: 05832201312
 • طبقه اول دانشکده هنر اتاق 217

شرح وظایف

تنظیم دستورکارهای صورتجلسات شورای آموزشی و پژوهشی
تنظیم دستورکارهای صورتجلسات شورای تحصیلات تکمیلی
تنظیم جلسات ترفیع پایه استحقاقی-تبدیل وضعیت-ارتقا-تمدید سنوات و غیره

و دیگر وظایف
کلیک کنید

مهدی حسن نیا

 • کارشناس دانشکده هنر
 • مسئول کارگاه ها
 • کارشناس ارشد صنایع دستی
 • شماره تماس: 05832201321
 • مجموعه کارگاه های دانشکده هنر

شرح وظایف

درخواست لوازم و تجهیزات مورد نیاز کارگاه ها متناسب با هر ترم
رسیدگی به لوازم و تجهیزات کارگاه ها به منظور تعمیرات و سرویس دوره ای
تحویل لوازم و تجهیزات به دانشجویان

و دیگر وظایف

 

کلیک کنید

احسان شعبانی

 • کارشناس دانشکده هنر
 • امور کلاس ها - حق التدریس
 • کارشناس معماری
 • شماره تماس: 05832201314
 • طبقه همکف دانشکده هنر اتاق 111

شرح وظایف

حضورو غیاب اساتید به منظور تشکیل هرچه بهتر کلاس ها در طول ترم
بررسی مشکلات کلاس ها و پیگیری تا رفع آن
تنظیم قراردادحق التدریس - تنظیم صورتجلسات بررسی توانانی تدریس اساتید مدعو و غیره

و دیگر وظایف

 

کلیک کنید