اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (میلاد غضنفری)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (میلاد غضنفری)


 دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: میلاد غضنفری

موضوع "طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد شیوه فرزندپروری مقتدرانه"

مورخ سه شنبه 1401/12/09 ساعت 12:00

مکان دانشکده هنر آتلیه 109