اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (مسعود روحانی)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (مسعود روحانی)


اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (مسعود روحانی)

دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: مسعود روحانی

 موضوع "طراحی موزه طبیعت شهر بجنورد بر مبنای بکارگیری از شاخصه های زیبایی شناسی در معماری بیونیک"

مورخه 1401/06/09 ساعت 15:00

مکان دانشکده هنر آتلیه ....