اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (مرتضی مرتضوی‌فر)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (مرتضی مرتضوی‌فر)


اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (مرتضی مرتضوی‌فر)

 

دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: مرتضی مرتضوی‌فر

 موضوع: "طراحی موزه اشیاء در شهر اراک با رویکرد پدیدارشناسی ادراک حسی"

مورخ سه‌شنبه 1401/11/25 ساعت 14:00

مکان دانشکده هنر آتلیه 101