اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد ( فهیمه صالحی)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد ( فهیمه صالحی)


دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: فهیمه صالحی

 موضوع:

 "طراحی کمپ کویر نوردی با رویکرد کاهش بار سرمایشی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده pmc  : مطالعه موردی (کویر ریگ یلان شهرستان نهبندان)"

دوشنبه، مورخه 1401/08/09 ساعت 10:00

مکان دانشکده هنر آتلیه ۱۰۱