اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (عاطفه حسن‌زاده)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (عاطفه حسن‌زاده)


اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (عاطفه حسن‌زاده)

 

دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: عاطفه حسن‌زاده

 موضوع: "طراحی ساختمان اداری با هدف افزایش دلبستگی به کار با استفاده از نظریه تعلق به مکان"

مورخ سه‌شنبه 1401/11/25 ساعت10:00

مکان دانشکده هنر آتلیه ۱۰۱