اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (سارا درخشان)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (سارا درخشان)


اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (سارا درخشان)

دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: سارا درخشان

 موضوع: "الزامات طراحی محیط نگهداری برای بیماران مبتلا به زوال عقل؛ طراحی مرکز بیماران زوال عقلی"

مورخه 1401/11/18 ساعت 10:00

مکان دانشکده هنر آتلیه 101