اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (سارا درخشان)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (سارا درخشان)


دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: سارا درخشان

 موضوع: "الزامات طراحی محیط نگهداری برای بیماران مبتلا به زوال عقل؛ طراحی مرکز بیماران زوال عقلی"

سه شنبه  1401/11/18، ساعت 10:00

مکان برگزاری: دانشکده هنر آتلیه 101