اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (ایمان فلاح مهرجردی)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (ایمان فلاح مهرجردی)


دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: ایمان فلاح مهرجردی

موضوع "چگونگی تقویت اجتماع‌پذیری با تأکید بر عوامل کالبدی مؤثر در طراحی گالری هنر"

مورخ دوشنبه 1401/12/08 ساعت 13:30

 

مکان دانشکده هنر آتلیه 101