اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد ( امید مرادی)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد ( امید مرادی)


دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: امید مرادی

 موضوع: "چگونگی تحقق بشارت و انذار در معماری برای بستر سازی ایجاد فضای متذکر؛ نمونه موردی: طراحی مرکز فرهنگی هنری دفاع مقدس خراسان شمالی"

مورخه 1401/07/09 ساعت 13:30

مکان دانشکده هنر آتلیه 101