ارتقای درجه علمی جناب آقای دکتر علی اصغر پیله ور

ارتقای درجه علمی جناب آقای دکتر علی اصغر پیله ور


جناب اقای دکتر علی اصغر پیله ور

عضو محترم هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه بجنورد

ارتقای مرتبه علمی شما، از استادیاری به دانشیاری که حاصل زحمات و تلاش های جنابعالی است را تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنّان پیشرفت روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر خواستاریم.

 

پیام تبریک جمعی از همکاران دانشکده هنر در روزنامه خراسان شمالی