Bojnord University

دانشکده هنر

کاربرگ ها

کاربرگ های مرتبط با اساتید دانشکده

کاربرگ های مرتبط با اساتید (ویژه حق التدریس)

فرم تقاضای حق التدریس

فرم اطلاعات اساتید حق التدریس

لیست مدارک درخواست تدریس و تکمیل پرونده

-------------------------------------------------------

فرم ها و راهنمای تصویب موضوع پیشنهاده

مسیر دسترسی به فرم ها و فرآیند پیشنهاده (پروپوزال و مجوز دفاع) دانشجویان کارشناسی ارشد

 

سایت دانشگاه بجنورد >>  سربرگ معاونت ها >> معاونت آموزشی >> سربرگ آیین نامه ها و فرم ها >> آیین‌نامه‌ها مربوط به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی >> پذیرش ثبت نام و خدمات آموزشی >> فرآیندها(فرم ها) >> سربرگ تحصیلات تکمیلی 

 

مسیر دسترسی سریع >> اینجا کلیک کنید << بعد از وارد شدن سربرگ تحصیلات تکمیلی انتخاب گردد