Bojnord University

دانشکده هنر

کاربرگ ها

کاربرگ های مرتبط با اساتید دانشکده

کاربرگ های مرتبط با اساتید (ویژه حق التدریس)

فرم تقاضای حق التدریس

فرم اطلاعات اساتید حق التدریس

لیست مدارک درخواست تدریس و تکمیل پرونده

-------------------------------------------------------

فرم ها و راهنمای تصویب موضوع پیشنهاده

برای دانلود فرم اعلام حضور دانشجو در جلسه دفاع کارشناسی ارشد  اینجا کلیک کنید.